Odpowiedzi

2009-12-08T16:53:01+01:00
ZNACZENIE LASÓW:
A) Płody leśne:
- mięso i futra zwierząt łownych; - kauczuk naturalny z kauczukowca; - korek z dębu korkowego; - żywica; - grzyby, jagody, zioła; B) Lasy są regulatorem tlenu w przyrodzie:
- 1 ha lasu pochłania w ciągu 12 godz. 220-280kg CO2; - lasy pochłaniają rocznie dziesiątki ton szkodliwych gazów i pyłów; - lasy wytwarzają 180-220kg tlenu przez 21 godzin; C) Lasy mają duży wpływ na środowisko:
- oddziaływują na gleby, wiatry, temperaturę i wilgotność powietrza; - zatrzymują w ściółce leśnej wody deszczowe; - spowalniają topnienie śniegu; D) Znaczenie zdrowotne lasów i społeczne:
- lasy są źródłem terenów rekreacyjnych; - lasy źródłem drewna; - tworzenie rezerwatów i parków; - lasy jako źródło przyjemnych przeżyć estetycznych (obcowanie z przyrodą).

Aby czerpać zyski z lasów i ich zasobów trzeba pamiętać o ich pielęgnacji przez:
- stosowanie środków ochrony roślin; - zalesianie (sadzenie młodych drzew); - nawożenie lasów; - wycinanie drzew zagrożonych szkodnikami, itp.
1 5 1
2009-12-08T17:15:08+01:00
Od dawien dawna las dostarczał drewna. Drewno jest najstarszym surowcem ziemi, stosowanym do budowy domów, wyrobu sprzętów i jako opał. Podczas oddychania oraz podczas spalania zostaje zużyty tlen z powietrza, a wydziela się w powietrze dwutlenek węgla. Drzewa wyłapują swoimi liśćmi i szpilkami cząsteczki pyłów i sadzy, a więc działają jak olbrzymie filtry. Również szkodliwe substancje gazowe zawarte w zanieczyszczonym powietrzu są pochłaniane przez las.
Las odparowuje w ciągu letniego dnia do 40 tysięcy litrów wody.
Lasy upiększają otoczenie człowieka, stanowiąc element dekoracyjny
2009-12-08T20:34:03+01:00
Lasy zajmują 28 % pow. Polski. Lesistość wykazuje przy tym znaczne zróżnicowanie przestrzenne. Rozmieszczenie lasów w Polsce to efekt nakładania się całego szeregu czynników, zarówno przyrodniczych jak i antropogenicznych. Jako najważniejsze można wymienić:
- zapotrzebowanie na użytki rolne i tereny przed zabudowaniami (ograniczenie powierzchni leśnych)
- rozwój przemysłu (wytrzebienie i degradacja lasów na terenie Śląska)
- zróżnicowanie warunków klimatycznych, wodnych i rzeźby terenu,
- zróżnicowanie przydatności rolniczej gruntów porośniętych lasem.