Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-03T19:19:28+02:00
Prezydent:
zarzadzanie wyborow do sejmu i senetu
wyznaczanie marszalka seniorow
zwolywanie I posiedzenia sejmu
prawo inicjatywy ustawodawczej
reprezentant kraju na arenie miedzynarodowej
ratyfikowanie umow miedzynarodowych
moze wprowadzic stan wojenny
najwyzszy zwierzchnik sil zbrojnych
powoluje i odwoluje prezesa NBP
powoluje prezesa i wice trybunalu konstytucyjnego

premier:
kierownik prac rzadu
kontrola i koordynacja pracy ministrow
realizuje polityke Rady Ministrow
zwierzchnik korpusu sluzby cywilnej
26 3 26
2009-09-03T20:07:32+02:00
Prezydent:
a) jako głowa państwa:
- reprezentowanie państwa
- nominowanie ambasadorów
- zawieranie układów międzynarodowych
- nadawanie odznaczeń
b) jako organ władzy wykonawczej:
- kierowanie polityką zagraniczną
- powoływanie premiera i rządu
- zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
- wydawanie rozporządzeń
c) w zakresie władzy ustawodawczej:
- prawo veta
- prawo do zwracania się do trybunału konstytucyjnego
- rozwiązanie parlamentu
d) w zakresie władzy sądowniczej
- powoływanie sędziów
- korzystanie z prawa łaski
Premier:
- reprezentuje Radę Ministrów
- kieruje pracami RM
- koordynuje i kontroluje pracą ministrów
24 4 24