Odpowiedzi

2009-12-08T16:55:05+01:00
Świat roślinny Morza Bałtyckiego jest ubogi jakościowo i ilościowo, wykazuje wyraźne zróżnicowanie geograficzne. Tworzą go głównie glony — zielenice, brunatnice, krasnorosty, rzadziej rośliny kwiatowe; najliczniejsze są okazałe zielenice (np. taśma, gałęzatka, ramienice), rzadsze — brunatnice (występuje gł.ównie morszczyn pęcherzykowaty); krasnorosty natomiast, zwłaszcza we florze pol. wód przybrzeżnych, odgrywają rolę bardzo skromną; z roślin kwiatowych występuje w pobliżu ujść rzecznych kilka rodzajów tzw. traw morskich (m.in. tasiemnica, jedyny rodzaj typowo morskiego); tasiemnica tworzy tzw. łąki podwodne, schronienie dla wielu zwierząt, miejsce tarliskowe dla ryb; fitobentos sięga do głębokości 20 m, a w Zatoce Gdańskiej jedynie do 8 m ze względu na małą przezroczystość wody. Fitoplankton jest ubogi gatunkowo, sięga do 40 m głębokości; tworzą go głównie gatunki morskie słonowodne i słodkowodne; gatunki morskie (okrzemki — 40%, bruzdnice) dominują w wodach Cieśn. Duńskich i zach. części Morza Bałtyckiego; ku wsch. i pn. ustępują miejsca gatunkom słonawowodnym i słodkowodnym, wśród których najliczniejsze są zielenice (25%) i sinice (20%).