Takie pytanka z ćwiczenia...
1trzy różnice i trzy podobieństwa między rzeżbą romańską a gotyką
......................................
......................................
2co określa się terminem ureus...?
......................................
3co to znaczy sieć dróg i imperium romanum
..........................................
z góry dziękuje czekam na najlepszą odp.Uwaga będą jeszcze inne pytania...........:P

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T19:34:15+01:00
Roznice ;p


rzeźba romańska
przewaga płaskorzeźb (reliefów)
niewielka ilość rzeźb wolno stojących
bliskie związki rzeźby z architekturą


rzeźba gotycka
ścisły związek z kościołem,
zainteresowanie tematyką religijną,
pojawianie się wizerunków osób świeckich

ureusem nazywamy symbol władzy egipskich faraonów w kształcie sprężonego do ataku węża, noszony zwykle nad czołem


3.
Drogi rzymskie były jednym z największych osiągnięć geniuszu inżynieryjnego Rzymian. Budowana przez Rzymian sieć umożliwiała łatwiejsze przemieszczanie legionów, ułatwiała handel i pozwalała na szybsze przekazywanie informacji za pomocą zorganizowanej wzdłuż dróg poczty państwowej. Liczne odcinki rzymskich dróg przetrwały do dnia dzisiejszego.