Odpowiedzi

2009-12-08T17:38:28+01:00
Dobór naturalny działa w środowisku naturalnym na osobniki żyjące na wolności. Ponieważ każdy osobnik z danej populacji ma inny zestaw genów to będzie lepiej lub gorzej przystosowany do środowiska naturalnego. Jeśli osobnik jest lepiej przystosowany to dobór naturalny będzie go preferował i będzie mógł wydawać płodne potomstwo, natomiast jeśli jest słabo przystosowany to będzie eliminowany przez dobór naturalny, będzie miał małe szanse na wydanie płodnego potomstwa. Natomiast dobór sztuczny jest uzależniony od człowieka jest to tzw. selekcja w hodowlach sztucznych. Jest zgodna z preferencjami człowieka a nie z warunkami w środowisku.

Tak melanizm przemysłowy jest przykładem doboru naturalnego. Jest to przykład z Anglii, gdzie żyje motyl Krępak, przed rozwojem
przemysłu motyl ten miał barwę jasną i chronił się na drzewach z porostami gdzie był nieiwdoczny dla ptaków, co jakiś czas pojawiała się barwa ciemna motyla i te osobniki były wyłapywane przez ptaki. Gdy zaczął rozwijać się przemysł zanieczyszczenie spowodowało że porosty na drzewach wyginęły i jasne motyle były dobrze widoczne i to one byływyłapywane przez ptaki a zaczeła dominować barwa ciemna u motyli bo te nie były widoczne na korze drzew. Dobór naturalny powoduje zwiększenie ciemnej populacji motyla gdy zmieniają się warunki środowiska. Gdy weszła ochrona
i ograniczenia zanieczyszczeń powietrza znów pojawiły się porosty na drzewach i zaczeła dominować barwa jasna motyla Krępak.

Drzewo rodowe przedstawia przodków danego osobnika kikla pokoleń wstecz, czyli rodziców
, dziadków, pradziadków itd.

Radiacja adaptacyjna jak sama nazwa wskazuje służy danej populacji do lepszego przystosowania się do warunków środowiskowych, umożliwia przetrwanie, a także coraz lepsze wykorzystanie środowiska w którym żyją dana populacja.
9 2 9