Zad 1.
Cenę sprzedaży magnetowidu ustalono na 865 zł. W listopadzie sprzedano 4 magnetowidy. Prowizja sprzedaży wynosi 5% wartości sprzedaży netto, a stawka podatku VAT 22%. W jakiej wysokości sprzedawca otrzyma prowizję ze sprzedaży magnetowidów?
Zad 2.
Przedsiębiorstwo Handlowe LUX zaplanowało sprzedaż towarów w sierpniu w wysokości 25000 z. Faktycznie sprzedaż wyniosła jednak tylko 22610 zł. Oblicz w procentach(w przybliżeniu) stopień wykonania planu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:03:00+01:00
865 *4 =3460
obliczamy wartość netto
3460:122*100=2836,06 ( wartość netto )
obliczamy prowizję
2836,06*5% =141,80
prowizja sprzedawcy =141,80zł

zadanie 2

22610:25000*100= 90,44

sprzedaż wyniosła 90,44% zaplanowanej sprzedaży