Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:01:31+01:00
Dog-man's best friend

Dog, an animal that attaches to most humans. Being a half years with one owner, he becomes a loyal, dedicated, looking like the picture, trying to appeal to the most, show off in order to draw attention. Such a sudden putting it in the other hand exposes him to great pain and suffering, which quite often ends his death. Ceases to eat, do not want to leave the place, not trying to get used to the new owner, even if it turns out to be much better than the previous master. Therefore, when deciding to purchase a dog, you need to think very well, whether it makes sense that when this beautiful puppy grows up, we will still love him.

The man, however, also very attached to her four-legged friend. He devotes a lot of time, love, seeks to have the best bedding, food, long walks on it, if only the dog was in the best condition. Sometimes even it is difficult to forbid him to jump up on your favorite couch, he looked at his Mordka immediately succumb ... And let them posiedzi today. "

It is known that the nature of the dog to a large extent depend on ourselves. Most get it when it is still young. The first thing we do is give him a name that we consider most suitable to him. After some time, we see that our favorite begins to react. During his youth, but fun, you should teach him right away basic things, it is a behavior in different situations. The first problem which arises is that the deal is. Is not easy to teach him that when he wants to settle, you must go outside, and that this must somehow signal. The dog did not immediately understand what you mean, but it is one of many attempts to be issued to his master. Here it is important to be patient and understanding. Further examples of behavior, such as, for example him sitting on a sacred spot in the house, do not go to the table when eating and appropriate approach to strangers. Everything takes effort, but then we learn both him and he us. The dog should be handled like a child. Must be punished for bad behavior, but not the hard way because it ends with a mistrust of us.
teraz ci napisze to tłumaczenia po polsku : tam miałaś po angielsku xD
Pies- najlepszy przyjaciel człowieka

Pies, to zwierzę, które najbardziej przywiązuje się do człowieka. Będąc pół roku u jednego właściciela, staje się jemu wierny, oddany, wpatrzony jak w obrazek, stara się jak najbardziej przypodobać, popisuje się w celu zwrócenia na siebie uwagi. Takie nagłe oddanie go w inne ręce naraża go na wielki ból i cierpienie, które kończą się dość często jego śmiercią. Przestaje jeść, nie chce ruszyć się z miejsca, nie stara się oswoić z nowym właścicielem, nawet jeśli okazuje się on być dużo lepszym panem od poprzedniego. Dlatego decydując się na zakup psa, trzeba przemyśleć bardzo dobrze, czy to ma sens, czy kiedy ten piękny szczeniaczek dorośnie, nadal będziemy go kochać.

Człowiek jednak też bardzo się przywiązuje do swojego czworonożnego przyjaciela. Poświęca mu dużo czasu, miłość, stara się o jak najlepsze posłanie, jedzenie, chodzi na długie spacery, żeby tylko ich pies był w jak najlepszej kondycji. Nieraz nawet trudno jest zabronić mu wskoczyć na ulubioną kanapę, bo patrząc na jego mordkę od razu ulegamy... „a niech sobie posiedzi dzisiaj”.

Wiadomo, że charakter psa w dużym stopniu zależy od nas samych. Najczęściej otrzymujemy go, kiedy jest jeszcze młody. Pierwsze, co robimy, to dajemy mu jakieś imię, które według nas najbardziej do niego pasuje. Po jakimś czasie zauważamy, że nasz ulubieniec zaczyna na nie reagować. W okresie jego młodości, oprócz zabawy, należy od razu uczyć go podstawowych rzeczy, chodzi tu o zachowanie w różnych sytuacjach. Pierwszy problem, jaki się nasuwa, to jego załatwianie się. Nie łatwo jest go nauczyć, że kiedy chce się załatwić, to musi wyjść na dwór i że musi to jakoś zasygnalizować. Pies nie od razu zrozumie, o co nam chodzi, ale to jest jedna z wielu prób na jakie zostanie wystawiony jego pan. Tutaj ważna jest cierpliwość i zrozumienie. Kolejne przykłady zachowań, to takie jak na przykład siadanie na poświęconym mu miejscu w domu, nie podchodzenie do stołu w czasie jedzenia i odpowiedniego podejścia do obcych ludzi. Wszystko wymaga wysiłku, ale zarówno my uczymy wtedy jego, jak i on nas. Z psem należy obchodzić się jak z dzieckiem. Należy karać za złe zachowanie, ale nie w sposób brutalny albowiem kończy się to nieufnością wobec nas.
3 4 3