Odpowiedzi

2009-12-08T17:02:15+01:00
Ponieważ dzięki giełdzie państwo zarabia za to że sprzedawcy płacą za miejsce na którym przebywają. A także płacą podatki.
2009-12-08T17:03:25+01:00
Giełda jest jedną z najważniejszych instytucji w współczesnej gospodarce. Dobrze funkcjonującą giełda powinna spełniać następujące kryteria :
a) wypełniać ustawowe wymagania stawiane giełdom,
b) posiadać wewnętrzny, precyzyjny regulamin określający sposób jej funkcjonowania i kryteria doboru instytucji pośredniczących w handlu, np.: biura maklerskie, zapewniać powszechny i równy dostęp do informacji,
c) dbać o przejrzystość rynku,
d) zapewniać bezpieczne
rozliczenia,
e) organizować regularne sesje,
f) posiadać szybki i bezawaryjny system informatyczny zapewniający szybkość transakcji,
g) dbać o to, żeby spółki nie opuszczały w sposób nagły giełdy wycofując swoje akcje z obrotu.

Funkcje giełdy:
W kapitalizmie giełda odgrywa bardzo ważną rolę, gdyż sama w sobie jest spełnia rolę rynku podlegającego prawom popytu i podaży. Dlatego też giełdę "nie interesuje" czy występuje na niej tendencja spadkowa czy wzrostowa, lecz zapewnienie uczestnikom możliwości sprawnego zawarcia transakcji. Giełda pełni następujące funkcje w gospodarce :

a) alokacyjna - umożliwia przepływ kapitału w kierunku ich najefektywniejszego wykorzystania - np. środki finansowe otrzyma ta spółka, która ma najlepsze perspektywy ich wykorzystania i przyniesie największe potencjalne zyski
jej akcjonariuszom,
b) wartościująca - ta funkcja giełdy umożliwia dokonanie rynkowej wyceny przewidywanych decyzji ekonomicznych przez podmioty gospodarcze, możemy więc ocenić jak dana spółka gospodaruje w porównaniu z innymi,
c) kontrolna - tworzy pośredni mechanizm kontroli przez akcjonariuszy efektów działań spółki i pracy zatrudnionych managerów

Giełda ponadto daje możliwość:
a) pomnożenia kapitału zarówno podmiotom gospodarczym jak i gospodarstwom domowym,
b) wywoływania we wszystkich podmiotach skłonności do oszczędzania.
krócej sie nie dało;P
1 4 1