Podaj skutki pozytywne i negatywne odrzucenia decyzji wobec żądań Niemieckich, dotyczących miasta Gdańska, do rzeszy i przeprowadzenia eksterytorialnej autostrady kolejowej z Rzeszy do Prus wschodnich. (po 3 pozytywne odrzucenia i przyjęcia, po 3 negatywne odrzucenia i przyjęcia)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T22:20:48+01:00
Pozytywne: utrzymanie suwerenności,
honor narodowy (przemówienie Becka dot. pokoju za wszelką cenę),
powstrzymanie doraźnej ingerencji Rzeszy w administracyjne sprawy Rzeczypospolitej
negatywne: ożywienie ruchu nacjonalistycznego w Gdańsku,
"rozwcieczenie" fuhrera poprzez odrzucenie jego propozycji "nie do odrzucenia",
podanie na tacy wymówki dla Niemiec, na stosowanie wrogiej polityki wobec Polski
1 5 1