Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:10:29+01:00
1. oblicz stężenie roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 425g chlorku sodu w 1,5 kg wody destylowanej.
Cp= ms/mr *100%

masa substancji - 425g
masa roztworu = masa substancji + masa wody
mr = 435g + 1500g = 1935g

Cp = 425g/1935 * 100%
Cp = 22 %

2Oblicz objętoś 2molowego roztworu NaOH wiedząc ze jest w nim10 g tej substancji??
Cn = 2 -molowy
ms = 10g
M NaOH = 23+16+1 = 40g/mol

n = ms/M
n = 10/40
n= 0,25 mola

Cn = n/V
V = n/Cn
V = 0,25 /2
V = 0,125 dm3