Odpowiedzi

2009-12-08T21:00:49+01:00
Rząd Francuski we współpracy z Polskim Komitetem Narodowym na którego czele stał Roman Dmowski tworzyć Wojsko Polskie na którego czele stanął były oficer legionów Generał Józef Haller. Wojska te sformowano w 1917 roku. A określenie ,,błękitna Armia" zostało użyte gdyż te polskie oddziały wojskowe były ubrane w mundury koloru niebieskiego jakie używało francuskie wojsko w pierwszej wojnie światowej w latach 1914-1918.Armia Hallera brała udział w bitwie warszawskiej w roku 1920 . Józef Haller dowodził obroną przedpola Warszawy.

,,Cud nad Wisłą" to nic innego jak określenie jednej z największych bitew wojny Polsko-Bolszewickiej toczonej w latach 1919-1921.Dzięki tej bitwie toczonej w dniach 13-25 sierpnia 1920 roku udało się zatrzymać nawałe bolszewicką która za cel stawiała sobie dziejową misję ,,eksportu na świat bolszewickich idei rewolucyjnych" z Leninem na czele. A polska uchroniła swoją młodą niepodległość. Tak zwana Bitwa Warszawska czyli ,,Cud nad Wisłą" była niezwykle Przełomową bitwą która niemal że zadecydowała o losach świata także kraje zachodnie gdybyśmy nie wygrali tej bitwy były by bardzo zagrożone bolszewicką czerwoną dyktaturą i anarchią.
,,Cud nad Wisłą" określenia tego użyła endecja(Narodowa Demokracja Romana Dmowskiego byli oni politycznymi rywalami Józefa Piłsudskiego). Określenie to utrwaliła endecja przypisująca większe znaczenie opatrzności niż talentom dowódczym Piłsudskiego i jego sztabowców.
7 3 7