Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:10:26+01:00
Działem gramatyki, który zajmuje się budową wyrazów i mechanizmami ich powstawania, jest słowotwórstwo.

Formant-cząstka słowotwórcza, za pomocą której tworzy się nowy wyraz.
4 4 4
2009-12-08T17:13:14+01:00
Słowotwórstwo - dział językoznawstwa zajmujący się sposobami powstania nowych wyrazów z języka.
format - cząstka słowotwórstwa za pomocą której tworzymy wyrażenie przyimkowe
3 2 3
2009-12-08T17:42:42+01:00
Słowotwórstwo - nauka zajmująca się budową wyrazów, wyjaśniająca ich tworzenie.

Formant - cząstka słowotwórcza, za pomocą której tworzy się nowy wyraz.
5 3 5