Odpowiedzi

2009-12-08T17:15:56+01:00
Treścią utworu jest tęsknota podmiotu lirycznego do ojczyzny ,,do kraju tego, gdzie kruszynę chleba..'' A takż e do czegoś nieokreślonego, być może niewinności lat dziecinnych, spędzonych w kraju. Oraz dobroci i uczciwości między ludźmi ,, do tych co mają tak mza tak- nie za nie''. Do znalezienia kogoś bliskiego, gdyż jest bardzo samotny. Swoją samotność ofiaruje bogu.
Wiersz jest krzykiem rozpaczy, skargą i zarazem gorącą modlitwą.
Podmiot liryczny nalezy utożsamiać z poetą. Wiersz jest wyznaniem lirycznym adresowanym do Boga. W wierszu panuje nastrój refleksjii, zadumy, melancholii.
16 4 16