Mikołaj Sęp-Szarzyński - Sonet IV

Pokój szczęśliwość, ale bojowanie
Byt nasz podniebny. On srogi ciemności
Hetman i świata łakome marności
O nasze pilno czynią zepsowanie.

Nie dosyć na tym, o nasz możny Panie!
Ten nasz dom - ciało, dla zbiegłych lubości
Niebacznie zajźrząc duchowi zwierzchności,
Upaść na wieki żądać nie przestanie.

Cóż będę czynił w tak straszliwym boju?
Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie?
Królu powszechny, prawdziwy pokoju,
Zbawienia mego jest nadzieja w Tobie!

Ty mnie przy sobie postaw, a przezpiecznie
Będę wojował i wygram statecznie


pytanie:
7. czy zgadasz sie z opinią wielu historyków literarury, że poeta postrzegał ludzi jako istoty tragiczne, a zarazem heroiczne? odp. uzasadnij. PILNE NA JUTROOO

1

Odpowiedzi

2009-09-03T20:25:55+02:00
Zgadzam sie z opinią wielu historyków literarury, że poeta postrzegał ludzi jako istoty tragiczne, a zarazem heroiczne,ponieważ poeta wciąż wspomina o śmierci i scenach tragicznych.