Litery w nawiasach to sześciany

a) 12mm(3)=..........dm(3)
b)25m(3)=......cm(3)
c)55dm(3)=.....m(3)
d)8dm(3)=......cm(3)
e)2,5cm(3)=.......dm(3)
f)6 i ułamek (kg na dole m(3))=......ułamek kg na dole dm(3)


Zad.2 Opisz w jaki sposób wyznaczysz gęstość
a)ciała stałego
b)cieczyproszę o dokładne odpowiedzi ; ]]

2

Odpowiedzi

2009-12-08T17:14:16+01:00
A) 0.12dm(3)
b)2500cm(3)
c)5.5m(3)
d)80cm(3)
e)0.25dm(3)
f)
2009-12-08T17:19:18+01:00
A) 0,000012dm3
b)0,000025 cm3
c) 0,055m3
d) 0,008cm3
e)0,0025dm3
f)6000kg/dm3

2. trzeba zważyć ciało stałe i wyznaczyć jego masę, potem wyznaczamy objętość ciała stałego w następujący sposób: do menzurki ze skalą wlewamy wodę i odczytujemy ile jej jest następnie wrzucamy do niej ciało stałe -skala wzrosła od nowej odejmujemy starą i wyznaczyliśmy objętość ciała stałego. Gęstość to iloraz masy przez objetość
cieczy podobnie