Odpowiedzi

2009-12-08T17:27:47+01:00
Jest Wskazówka, Drogowskazem, naszą Ucieczką.
2009-12-08T17:30:14+01:00
Nowy Testament wyraźnie przypisuje Maryi cechy właśnie arki. Podczas Zwiastowania anioł powiedział do Maryi,że; ,,Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym,,(Łk 1,35). Te słowa nie mogą, nie kojarzyć się z następującym opisem z Księgi Wyjścia; ,,Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek,, (Wj 40, 34).A w dodatku, Maryja nie tyle zmieszała się widokiem anioła, co jego słowami. Ponieważ pozdrowienie anioła nie było zwykłym pozdrowieniem hebrajskim ,,pokój z Tobą,, , lecz przywoływało na myśl słowa proroka Sofoniasza; ,,...Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! (...) Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą ..." (So 3, 14-17). Te słowa są wyrazem radości z przyrzeczonego przez Boga po wyjściu z Egiptu, nadejścia Mesjasza, który zamieszka wśród swojego ludu. A Maryja, poruszona, słucha tego, co mówi do niej anioł: "Raduj się , pełna łaski, Pan z Tobą. (...) Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus" (Łk 1, 28-31). Maryja zrozumiała, że za jej pośrednictwem wypełnia się obietnica Boża. Pan powraca do swojego ludu poprzez nią, pokorną służebnicę. Tak więc staje się Ona nową arką, która daje schronienie Jezusowi Chrystusowi, przynoszącemu nowe Przymierze.
2009-12-08T17:32:18+01:00
To znaczy że :
-jest naszą wybawicielką
-jest nadzieją
-jest opoką
-jest osobą , która zawsze nas wspomoże i wesprze .
Możemy liczyć na jej pomoc.