1. Co to jest zaprawa murarska i pod wpływem czego twardnieje?
2. Co to jest zaprawa gipsowa i pod wpływem czego twardnieje?
3. Co to są stopy?
4. Właściwości fizyczne stopów.
5. Z czego zbudowana jest miedź, stal i mosiądz?
6. Otrzymywanie szkła.
7. Zastosowanie metali.

1

Odpowiedzi

2009-12-08T17:33:34+01:00
1.CaCO3--- CaO (wapno palone) + CO2

CaO + H2O --- Ca(OH)2 wapno gaszone

Zaprawa murarska - wapno + piasek

Twardnienie zaprawy murarskiej:

Ca(OH)2+ CO2 --- CaCO3+ H2O

czyli twardnieje pod wpływem tlenku węgla(IV)
2.Zaprawa gipsowa jest półpłynną masą, która szybko twardnieje, pod wpływem wody.
3.Stop metali- mieszanina metali metalu z pierwiastkami niemetalicznym
4.
*Ciało stałe
*nasycenie magnetyczne
*rozszerzalność
*przewodność cieplna i temperaturowa
6. piasek kwarcowy oraz : węglan sodowy i węglan wapniowy, topniki: tlenki boru i ołowiu oraz barwniki, którymi są zazwyczaj tlenki metali przejściowych
7.Metale mają szerokie zastosowanie, zwłaszcza jako materiały konstrukcyjne.


3 3 3