Po zapoznaniu z sytuacją Rzeczpospolitej w 17 wieku zgodzisz się chyba ze stwierdzeniem iż Rzeczpospolita potrezebowała reform. Gdyby los dał ci tę możliwość i zależało to od ciebie, jakie reformy byś przeprowadził?
Prosze Pomóżcie mam to na jutro :(

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-09T22:07:22+01:00
Po pierwsze w: >>>XVII wieku<<<!
Rzeczpospolita w całym XVII w. przeżyła w sumie kilka lat pokoju.
Polsce było potrzebne stałe, silne wojsko.
Po 2. całkowite zniesienie liberum veto!i głosowanie większością głosów- pierwszy raz sejm zerwał Siciński w 1652r.
Po 3. rozszerzenie władzy i kompetencji królewskich: "W każdym normalnym kraju król jest królem!"
Po 4. Rozbudowanie floty: każde imperium, a Rzeczpospolita u zarania XVII w. za takowe uchodziła, miało własną ogromną flotę. A tu?! Bodaj 6 okrętów w bitwie oliwskiej, które zasiliły szeregi szwedzkiej floty...
Po 5. Zmiana kierunku polityki za Sobieskiego: po pokoju w Żurawnie król chciał odzyskać lenno pruskie (a nadażała się takowa okazja), tym samym rozszerzyć dostęp do Bałtyku- jeno Panowie Bracia nie chcieli o tym słyszeć. Uważali, że Prusy są zbyt słabe i nie stanowią żadnego zagrożenia dla Rzeczypospolitej. Ich priorytetem było odbicie Turkom Podola. Papież i cesarz niemiecki podsycali tylko pychę polskiej szlachty. Rosjanie i Francuzi przekupiali posłów na sejmach.
no i tak nawiasem mówiąc to zgodziłbym się na zatwierdzenie unii hadziackiej z 1658r. i w następstwie oderwania Ukrainy od Rosji.
1 5 1