Odpowiedzi

2009-12-08T17:30:20+01:00
1. Gdzie i co dostał Tadeusz od Telimeny?
2. Kto "interesował się" Telimeną?
3. Co stało się Telimenie w lesie?
4. Kto dostaje niedźwiedzią skórę?
5. Co przyszedł zrobić Gerwazy?
6. O czym Wojski wygłasza przemówienie?
1 5 1
2009-12-08T17:46:47+01:00
1.Jakie imiona dominowały w zaścianku:

- żeńskie ......
- męskie .....

2. Podaj słowiańskie nazwy gwiazd Kastor i Solluks?

3. Jakie przydomki miał Jacek Soplica?

4. Kogo namalował Hrabia w świątyni dumania?

5. Kto trafiał z dubeltówki do rzuconej w górę złotówki?]
6. Jaki przydomek posiadał poseł Bartek i dlaczego?
1 5 1