Odpowiedzi

2009-09-03T20:37:01+02:00
Liczby naturalne: 16, 2, 5, 27

liczby całkowite: 16, 2, -9, 5, 27

liczby wymierne: wszystkie
2009-09-03T20:40:46+02:00
Naturalne: 16, 2, 5, 27
całkowite: 16, 2, 5, 27, -9
wymierne: wszystkie te liczby, są liczbami wymiernymi
2009-09-03T20:42:31+02:00
LIczby naturalne
16 ; 2; 4; 27/3; 5; 27; 36/9
Liczby całkowite:
16 ; 2; -9; 27/3; 5; 27; 36/9
Liczby wymierne:
16 ; -7,7 ; 3/4; 2; -5,4; 4/9; -9; 27/3; 5; -1/2; 27; 0,4; 36/9