Przetłumacz na jezyk niemiecki
Lekcje rozpoczęły się o godzinie 8.45.
Wstałam o godzinie 7.00 i rozpoczęłam wykonywanie porannych czynnośi: umycie zębów, czesanie włosów, ubieranie się
Kiedy byłam już gotowa ruszyłam do szkoły pamiętając, aby się nie spóżnić.
Pierwszą lekcją był język polski z nową wychowawczynią - panią Marysią
Pani podyktowała nam do zeszytu lektury, które będziemy przerabiać oraz powiedziała nam o wymaganiach które obowiązują nas w tym roku. Pod koniec lekcji Pani zaskoczyła mnie. Zadała pracę domową Nie cieszyłam się z tego powodu...

Następną lekcją był język angielski. Na tej lekcji graliśmy w grę, która miała sprawdzić, gdzie byliśmy na wakacjach.
Potem czekała na nas... matematyka. Na początku Pani podyktowała nam do zeszytu punkty z tematami Byłam przerażona i zaskoczona, że materiał będzie taki ciężki i trudny. ale to nie był koniec ;/ Pani przypomniała nam, że już za tydzień czeka nas pierwszy sprawdzian z symetrii. Wtedy dotarło do mnie, że rozpoczął się nowy rok szkolny i trzeba po prostu uczyć się, a wspomnienia z wakacji zostawić na chwile wytchnienia. Po matematyce była lekcja religii. Nastepną lekcją była geografia. Przez całą lekcję Pani opowiadała na pytania zadawane przez klasę, które były związane z nowym materiałem nauczania. Ostatnią lekcję była historia. Przypominaliśmy sobie troszkę materiał ze szkoły podstawowej Wszystkie lekcje zakończyły się o 14.25. Mimo że to był pierwszy dzień w szkole po powrocie z wakacji, to miło i przyjemnie spędziłam ten dzień.

2

Odpowiedzi

2009-12-08T17:26:59+01:00
Der Unterricht begann um 8.45.
Ich bin um 7.00 Uhr und startete eine Morgengymnastik czynnośi: Waschen Sie Ihre Zähne, Haare kämmen, Dressing
Als ich bereit war, brach er in die Schule
eingedenk dessen, dass es nicht zu spät kommen.
Die erste Lektion war mit einem neuen polnischen Sprache Nachhilfelehrer - Frau Marysia
Frau diktiert uns auf dem Zettel zu lesen, die Behandlung wird und erzählte uns von den Anforderungen, die für uns gelten in diesem Jahr. Am Ende der Lektion haben Sie mich überrascht. Auf die Frage nach der Arbeit
Es freute sich ein Haus aus diesem Grund ...

Die nächste Lektion war Englisch. Auf dieser Lektion, die wir spielen ein Spiel, das einen Blick, wo wir waren im Urlaub war.
Dann wartete sie auf uns ... Mathematik. Zu Beginn Sie diktieren uns das Papier weist auf die Themen, die ich war entsetzt und überrascht, dass solches Material schwer und wird schwer. aber es war nicht das Ende; / Frau hat uns daran erinnert, dass sogar noch eine Woche warten auf unsere ersten Test der Symmetrie. Dann fiel mir ein, dass es eine neue Schuljahr begonnen hat und Sie nur lernen, und die Erinnerung an Urlaub für einen Moment der Ruhe. Nach der Mathematikaufgabe war die Religion. Eine weitere Lektion war Geographie. Während der Lektion haben Sie sprach mit den Fragen der Klasse, die mit Lernen neues Material in Verbindung gebracht werden. Die letzte Lektion war Geschichte. Sie erinnert ein wenig Material von der Grundschule Alle Lektionen mit einem 14,25 beendet. Obwohl es sich um den ersten Schultag nach der Rückkehr aus dem Urlaub, es ist schön und angenehm verbrachten an diesem Tag.

licze na najlepszą:);)
2009-12-08T18:43:50+01:00
Ich bin um 7.00 Uhr morgens begann Ausübung czynnośi: Waschen Sie Ihre Zähne, Haare kämmen, Dressing
Als ich bereit war, brach er die Schule, wobei zu berücksichtigen ist, dass es nicht zu spät kommen.
Die erste Lektion war mit einem neuen polnischen Sprache Nachhilfelehrer - Frau Marysia
Frau diktiert uns auf dem Zettel zu lesen, die Behandlung wird und erzählte uns von den Anforderungen, die für uns gelten in diesem Jahr. Am Ende der Lektion haben Sie mich überrascht. Umzug der Hausaufgaben ist nicht glücklich darüber, weil ...

Die nächste Lektion war Englisch. Auf dieser Lektion, die wir spielen ein Spiel, das einen Blick, wo wir waren im Urlaub war.
Dann wartete sie auf uns ... Mathematik. Zu Beginn Sie diktieren uns das Papier weist auf die Themen, die ich war entsetzt und überrascht, dass solches Material schwer und wird schwer. aber es war nicht das Ende; / Frau hat uns daran erinnert, dass sogar noch eine Woche warten auf unsere ersten Test der Symmetrie. Dann fiel mir ein, dass es eine neue Schuljahr begonnen hat und Sie nur lernen, und die Erinnerung an Urlaub für einen Moment der Ruhe. Nach der Mathematikaufgabe war die Religion. Eine weitere Lektion war Geographie. Während der Lektion haben Sie sprach mit den Fragen der Klasse, die mit Lernen neues Material in Verbindung gebracht werden. Die letzte Lektion war Geschichte. Sie erinnert ein wenig Material von der Grundschule Alle Lektionen mit einem 14,25 beendet. Obwohl es sich um den ersten Schultag nach der Rückkehr aus dem Urlaub, es ist schön und angenehm verbrachten an diesem Tag.