Odpowiedzi

2009-12-08T17:25:08+01:00
Nie ma na świecie państwa, w którym w większym lub mniejszym stopniu nie byłyby łamane prawa człowieka. W Europie takim państwem jest Turcja. Dotyczy to przede wszystkim mniejszości kurdyjskiej. Ludzie Ci są prześladowani tylko dlatego, że są Kurdami. Zabrania się im używania języka kurdyjskiego, niszy się wszelkie ślady związane z ich kulturą i historią. Są prześladowani i skazywani za najdrobniejsze przewinienia. Wielu z nich musiało opuścić Turcję, emigrując m.in. do Niemiec. Wszyscy są nielegalnymi emigrantami. Żaden rząd ani organizacja międzynarodowa nie ujmie się za Kurdami. W Dużo gorszej sytuacji są Tybetańczycy, których kraj (Tybet) został zagarnięty przez Chiny. Żadne państwo (przywódca) nie odważy się zarzucić Chinom łamanie praw człowieka, tylko dlatego, że dzięki szybkiemu rozwojowi gospodarki chińskiej wiele państw jest od nich uzależnionych gospodarczo ( Chiny kupują ogromne ilości stali, węgla, i innych surowców mineralnych). Poza tym Chiny podpisują wieloletnie kontrakty z innymi krajami na inwestycje. W takiej sytuacji nikt otwarcie nie powie, że Chiny łamoą prawa Tybetańczyków mimo wielu apeli Dalajlamy ( duchowego przywódcy Tybetańczyków). Tysiące Tybetańczyków zostało zamordowanych lub siłą zostali wyrzuceni ze swoich domów, niszczone są klasztory buddyjskie( buddyzm jest główną religią Tybetu), mnisi tybetańscy w brutalny sposób zostali wymordowani, klasztory zostały zburzone lub zamienione na różnego typu magazyny. Jest to typowy przykład łamania praw człowieka we współczesnym świecie przy aprobacji innych państw.
6 3 6