Before the days of TV, computers, hi-fis and video games, children usually played outside. Street games were very common then, and of course, very cheap. Most of the time, all you needed was a clear space, a piece of chalk and a bottle cap! A very popular game was marbles. Marbles are small glass balls, usually in a variety of colours. Children spent hours playing marbles in the streets and were very proud of their marble collection. Another popular game, especially for girls, was hopscotch. This is a hopping game. You play on a 'board' which you draw on the street with chalk. Stickball was also a favourite with children - all you need is a broom handle, a rubber ball and a lot of energy! And don't forget skully, one of the most popular games in the streets of New York and still played today. In this game you use bottle caps, or any other small object. Want to try something new? Get your chalk grab a bottle cap and head for the streets!

prosze o tłumaczenie po angielsku z góry dzięki :*:*:*

1

Odpowiedzi

2009-12-08T17:27:24+01:00
Przed dzień telewizji, komputerów, Hi-Fi i gier wideo, dzieci zazwyczaj grał na zewnątrz. Gry Street były bardzo często wtedy, oczywiście, bardzo tanie. Większość czasu, wszystko co potrzebne było wolnej przestrzeni, kawałek kredy i zakrętkę! Bardzo popularna gra została kulki. Kulki są małe bombki, zazwyczaj w różnych kolorach. Dzieci godzinami gry kulki na ulicy i byli bardzo dumni ze swojej kolekcji marmuru. Inną popularną grę, zwłaszcza dziewczynek, była gra w klasy. To jest gra skacze. Grasz
na "pokładzie", które można wyciągnąć na ulicy z kredą. Stickball również ulubioną dzieci - wszystko, czego potrzebujesz to miotła uchwyt, gumowe piłki i mnóstwo energii! I nie zapomnij Skully, jeden z najbardziej popularnych gier na ulicach Nowego Jorku i nadal odgrywa dziś. W tej grze używasz butelek, lub innych małych obiektów. Chcesz spróbować czegoś nowego? Get your kredy chwycić zakrętkę i wyruszamy na ulice!

LUBPrzed (zanim) dni TELEWIZJI, komputery, *hi-fis* i wideomagnetofon (wideo) gry, dziecci zwykle grał zewnątrz. Uliczne gry były bardzo współne (rozpowszechniony) potem, i oczywiście, bardzo tani. Większa część czasu, cali wy potrzebowaliście (wymagał) był wyraźne miejsce, część kreda (kredowy) i nakrycie butelki! bardzo popularna gra była *marbles*. *Marbles* są mały szkło (szklany) piłki (kula), zwykle w rozmaitości kolorów. Dziecci spędził (spędzony; wydał; wydany) godziny grający *marbles* w ulicach i były bardzo dumny z ich *marble* gromadzenie (kolekcja). Inna popularna gra, szczególnie dla dziewczyn, był *hopscotch*. jest *hopping* gra. Wy gracie na 'pokład (komisja; wsiadać na; oprawiać) który wy pociągacie (przyciągać) na ulicy z kredą. *Stickball* był także faworyt z dziecćmi - całe was zapotrzebowanie jest *broom* uchwyt, guma (gumowy) piłka (kula) i wielka ilość energii! I nie zapomina *skully*, jed z najwięcej (najbardziej) popularne gry w ulicach Nowego Jorku i wciąż grany dziś. W tej grze wy używacie nakrycia butelki, albo wszelki inny mały przedmiot (obiekt). Brak (potrzeba; potrzebować; chcieć) próbować (wypróbowywać) coś nowy? Otrzymują (dostawać; rozumieć) waszą kredę zdobywają nakrycie butelki i stać na czele (głowa; główny; brać kurs) dla ulic!