1.Bilans ciepła-definicja(krotka ale poprawna)
2. Do kubka z herbatą o temp. pokojowej dolano gorącego mleka:
a)nazwij sposób zmiany energii wewnętrznej cieczy
b)w jaki sposób zmieni się energia wewnętrzna herbaty po dolaniu do niej mleka
c)w jaki sposób zmieni się średnia prędkość cząsteczek ciecz
3. Jak nazywamy temperaturę, w której zachodzi zjawisko topnienia ciała stałego?Jaką wartość przyjmuje ta temp. dla danego ciała krystalicznego?
4.
a)W temp. wrzenia wody,krzepnięcia, lód ogrzewa sie od __ do__
5.uzup..i odpowiedz
Cw miedzi =_______
a)Ile ciepła należy dostarczyć, aby ogrzać 1 kg miedzi o 1*C
b)Ile ciepła należy dostarczyć, aby ogrzać 5 kg miedzi o 10*C /albo 5 kg o 1*C (nie rozczytałam się )
c)Ile ciepła nalezy dostarczyć, aby ogrzać 5 kg miedzio 18*C
prosze o poprawne i sprawdzone odp;)

1

Odpowiedzi

2009-12-08T19:20:10+01:00
1.Bilans cieplny - równość pomiędzy ilością ciepła pobranego przez jedno ciepło a ilością ciepła oddanego przez inne ciało w układzie zamkniętym.

2.
a) przewodnictwo cieplne
b) energia wewnętrzna herbaty wzrasta
c) wraz ze wzrostem temperatury wzrasta średnia prędkość cząsteczek

3. Jest to temperatura topnienia danego ciała

5.
Cw miedzi = 385 J/kg*K

a)
Q = Cw * m * ΔT
Q = 385 * 1 * 1 = 385J

b)
Q = 385 * 5 * 10 = 19250J = 19,25kJ

c)
Q = 385 * 5 * 18 = 34650J = 34,65kJ