Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:56:15+01:00
Metan można otrzymać dwoma sposobami:
-w wyniku prażenia octanu sodu z wodorotlenkiem sodu:
CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3
-w wyniku hydrolizy węgliku glinu:
Al4C3 +12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3

eten:
-w wyniku odwodnienia etanolu
C2H5OH → C2H4↑ + H2O
- w wyniku ogrzewania folii polietylenowej
-[-CH2-CH2-]-n → n C2H4↑

etyn:
-hydroliza karbidu
CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2
-eliminacja fluorowca
C2H2Cl2 + Zn → C2H2 + ZnCl2

benzen:
-w wyniku przepuszczeniu mieszaniny toluenu i wodoru nad katalizatorem (w odpowiedniej tem. i pod odpowiednim ciśnieniem)
C6H5CH3 + H2 → C6H6 + CH4
-w wyniku polimeryzacji acetylenu poprzez ogrzewanie go w obecności węgla aktywnego
3C2H2 → C6H6

toluen:
C7H16-->C7H14+H2-->C7H8+4 H2