Które z poniższych zdań są prawdziwe?
1.Każda liczba naturalna jest liczbą właściwą.
2.Każda liczba naturalna jest liczbą całkowitą.
3.Każda liczba całkowita nieujemna jest liczbą naturalną.
4.Każda liczba całkowita jest liczbą wymierną.
5.Każda liczba wymierna jest albo dodatnia, albo ujemna

3

Odpowiedzi

2009-09-03T20:47:59+02:00
2009-09-03T20:48:22+02:00
Zadania prawdziwe:2,4
zdania nie pradziwe:1,3,5
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-03T20:49:57+02:00
1. prawda
2. fałsz
3. prawda
4. prawda
5. prawda