Odpowiedzi

2009-12-08T17:34:11+01:00
Pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających całość złożoną z pięciu części, odpowiadający polskiemu: pięcio-, np. pentastyl, pentatonika
<gr. penta- pięcio w wyrazach złożonych>
4 4 4
2009-12-08T17:34:25+01:00
PENT(A)- w złożeniach: pięć; zawierający 5 atomów, grup itd.
np. pentagram, pentametr, pentagon
5 3 5
2009-12-08T17:39:42+01:00
Penta ( w złożeniach = pięć) to pierwszy człon wyrazów złożonych oznaczających całość złożoną z pięciu części odpowiadający polskiemu: pięcio (np. pentametr, pentastyl)
13 4 13