Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:35:02+01:00
Bzygowate - rodzina owadów z rzędu mrówek , są podobne nawet do os .
rączyce -owady z rodziny mrówek .
gąsieniczniki- rodzina owadów .
proszę xd !
2009-12-08T18:50:38+01:00
Gąsieniczniki (Ichneumonidae) – rodzina owadów z rzędu błonkoskrzydłych licząca ok. 30 tys. gatunków, w Polsce występuje ok. 2300.
Owady dorosłe żywią się nektarem i pyłkiem kwiatowym, larwy są parazytoidami larw innych owadów. Samice gąsieniczników mają pokładełko, przy pomocy którego umieszczają jaja wewnątrz ciał ofiar. Gatunki wyposażone w krótkie pokładełko składają jaja w larwach żerujących na roślinach, natomiast samice gąsieniczników wyposażone w długie pokładełko potrafią zaatakować także larwy żerujące pod korą w drewnie.


Liszkojady, gąsieniczniki[2] (Campephagidae) – rodzina ptaków z rzędu wróblowych, obejmująca około osiemdziesięciu gatunków ptaków, występujących w strefie tropikalnej i subtropikalnej Afryki, Azji i Australazji.
Są to małe lub średniej wielkości ptaki o smukłej budowie ciała. Ubarwione są zazwyczaj szaro z elementami bieli i czerni, jednakże niektóre gatunki zachowują barwne upierzenie, szczególnie te z rodzaju Pericrocotus.
Są to przeważnie ptaki leśne, zamieszkujące zarówno zwarte puszcze jak i rozczłonkowane tereny leśne. Jedynie kilkanaście gatunków australijskich zamieszkuje tereny otwarte.
Ich głównym pokarmem są owady, a w szczególności larwy motyli - gąsienice.

RĄCZYCE (Tachinidae, Larvaevoridae)
owady z rodziny muchówek; ok. 5 tys. gat.; silnie owłosione, wyglądem przypominające muchę domową, żyją na kwiatach; larwy pasożytują na larwach innych owadów, doprowadzając w końcowym stadium swego rozwoju do ich śmierci; stąd eksperymentowano z r. wykorzystując je do zwalczania szkodników (z częściowym powodzeniem, gdyż ich larwy są polifagiczne i pasożytują także na larwach gat. nieszkodliwych, prowadząc do ich wyniszczenia); r. występują na obszarze całej kuli ziemskiej, gł. w strefie klimatu umiarkowanego.


Bzygowate, bzygi (Syrphidae) – rodzina owadów z rzędu muchówek z wyglądu podobnych do osy, gdyż mają odwłok czarny w żółte lub pomarańczowe prążki. Odgrywają ważną rolę w zapylaniu kwiatów. Występują licznie, zwłaszcza na nasłonecznionych leśnych polanach.
Naukowo opisano około 6000 gatunków. Larwy są drapieżne (zjadają mszyce) lub roślinożerne. Dorosłe żywią się sokami roślin, nektarem i spadzią. Niektóre są szkodnikami.
W Polsce występują m.in.: trzmielówka leśna (Volucella pellucens), trzmielówka łąkowa (Volucella bombylans), bzyg brzęk (Scaeva pyrastri), wyrówka lśniąca (Cheilosia variabilis) i gnojka wytrwała (Eristalis tenax).