Ułóż 5 zdań z wyrażeniami:
come up
tidy up
turn out
stay up
look into
keep on
find out

Podałam więcej ale to trzeba tylko 5 zdań :tak aby w każdym zdaniu było jedno wyrażenie...dobrze by było żeby po polsku przetłumaczyć to ;)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T17:40:49+01:00
Do you tidy your room everyday?
Czy sprzątasz swój pokój każdego dnia?

Find out the solution.
Znajdź rozwiązanie.

Does she look into the class?
2009-12-08T17:42:24+01:00

Wstąp do mojego sklepu to nie pożałujesz
muszę jak zwykle sprzątnąć swój pokój
mój pobyt na obozie był bardzo długi.
niektóre rzeczy wymagają zbadania.
dowiedziałam się ciekawych rzeczy na dzisiejszych zajęciach.

Come up to my shop do not regret it
I, as usual, clean your room
my stay at the camp was very long.
some things need to be examined.
I learned interesting things for today