W posataci sum algebraicznych
(x+½)²=
(√5-3x)²=
(0,4x³y²-5x)²=
Udowodnij następujące wozry
(a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³=
Przeksztłć podane wyrażeni na sumy algebraiczne
(a+2)(a-2)=
(x-⅓y²)(x-⅓y²)=
Rozwiąż równania
(x+1)²=x
2(x-0,2)²=x²=(x+0,1)²

3

Odpowiedzi

2009-12-11T13:26:41+01:00
(x + ½)² = x² + x +¼
(√5 - 3x)² =5 - 6√5x +9x²
(0,4x³y² - 5x)² = 0,16x⁶y⁴ - 4x⁴y² + 25x²


(a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³
L = (a+b)³ = (a + b)(a + b)² = (a + b)(a² + 2ab + b²) = a³ +2a²b + ab² +a²b + 2ab² +b³ = a³ +3a²b + 3ab² + b³ = P


(a + 2)(a - 2) = a² - 4
(x - ⅓y²)(x - ⅓y²) = (x - ⅓y²)² = x² - ⅔xy² + 1/9y⁴


(x + 1)² = x
x² + 2x + 1 -x = 0
x² + x + 1 = 0
Δ = 1 - 4*1*1 = 1 - 4 = -3
Δ<0
równanie nie ma rozwiązania


2(x - 0,2)² = x² = (x+0,1)²
za dużo znaków "=", w którym miejscu powinno być?
2009-12-11T17:31:17+01:00
1)(x+1/2)²=x²+1/4+x
2)(√5-3x)²=5+9x²-2√5*3x
3)(0,4x³y² - 5x)² = 0,16x⁶y⁴ - 4x⁴y² + 25x²
4)(a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³
ponieważ (a + b)(a + b)² = (a + b)(a² + 2ab + b²) = a³ + ab² +a²b + 2ab² +b³+ 2a²b = 3a²b + 3ab² + b³ + a³


5)(a + 2)(a - 2) = a² - 4
6)(x - ⅓y²)(x - ⅓y²) = (x - ⅓y²)² = x² + 1/9y⁴ - ⅔xy²


(x + 1)² = x
x² + 2x + 1 = x
x² + 1 = -x
x²+x+1=0
obliczam deltę
Δ = b²-4ac
Δ=1-4
Δ=-3

nie ma rozwiązania

2009-12-11T18:07:25+01:00
(x+1/2)²=x²+1/4+x
(√5-3x)²=5+9x²-2√5*3x
(0,4x³y² - 5x)² = 0,16x⁶y⁴ - 4x⁴y² + 25x²
(a+b)³=a³+3a²b+3ab²+b³
(a + 2)(a - 2) = a² - 4
(x - ⅓y²)(x - ⅓y²) = (x - ⅓y²)² = x² + 1/9y⁴ - ⅔xy²
nie ma rozwiązania