Odpowiedzi

2009-09-03T23:49:32+02:00
W pierwszej zwrotce zawiera się opis śmierci. Jest ukazana jako normalny, młody człowiek. Jedzie pociągiem słuchając walkmana. Autor zastosował realizm, dokłądne, dosadne opisy.
Porównuje następnie śmierć do kobiety, ma ona kobiecą intuicję. Zastosowano przerzutnie. Autor skupia się na oczach, podmiot twierdzi, że oczy skupiają sie na nim. Przejście od liryki pośredniej do bezpośredniej. Małe miasta porównane są do cmentarzy, a duże do pożaru. Może to mieć związek z oświetleniem miast. Na końcu zawierają się imperatywy moralne autora. Wiersz kończy się pointą o charakterze egzystencjalnym. Jest to wiersz współczesny
1 5 1