Odpowiedzi

2009-12-08T17:41:25+01:00
Ichtys - w języku starogreckim znaczy „RYBA” (ΙΧΘΥΣ). Jest znakiem pierwszych chrześcijan i symbolizuje Chrystusa.
2009-12-08T18:12:20+01:00
Ichthys, pisany też: Ichtys - w języku starogreckim znaczy „RYBA” (ΙΧΘΥΣ). Jest znakiem pierwszych chrześcijan i symbolizuje Chrystusa. To jeden z najsłynniejszych akrostychów, czyli słów, które można utworzyć z pierwszych liter wyrazów w zdaniu.
Ichthys (ΙΧΘΥΣ) to akronim starogreckich słów:
ΙΗΣΟΥΣ (Iēsoûs) - Jezus
ΧΡΙΣΤΟΣ (Christós) - Chrystus
ΘΕΟΥ (Theoû) - Boga
ΥΙΟΣ (Hyiós) - Syn
ΣΩΤΗΡ (Sōtér) - Zbawiciel
W czasie prześladowań pierwszych chrześcijan, podobizna ryby była ich znakiem rozpoznawczym. Ryba jako symbol Chrystusa posiada dwojakie odniesienie: po pierwsze - łączy się z chrztem św., gdyż żywiołem ryby jest woda; po drugie - ma odniesienie do Eucharystii, która jest świętym pokarmem chrześcijan. Na malowidłach w katakumbach ryba jest symbolem Eucharystii. Do IX wieku na wszystkich przedstawieniach Ostatniej Wieczerzy, ryba znajduje się obok chleba i kielicha.
Jako symbol chrześcijaństwa była używana znacznie wcześniej niż krzyż, który tak ważnym symbolem stał się dopiero w IV wieku.
Obecnie obserwuje się renesans znaku Ichthys i to nie tylko wśród zielonoświątkowców czy Koptów, ale także w kościele katolickim i kościołach protestanckich. Krzyż jest znakiem męki Chrystusa i jego śmierci, a ryba jest znakiem życia, stąd też jej wielka popularność zwłaszcza wśród współczesnej młodzieży chrześcijańskiej. Symbol ten można zauważyć na wielu samochodach, a wielki pomnik w kształcie ryby zbudowano jako bramę trzeciego tysiąclecia w Lednicy - miejscu dorocznych spotkań religijnych polskiej młodzieży katolickiej (w czerwcu) i ludzi starszych (we wrześniu). Ichthys umieszczono także w logotypie stacji religia.tv koncernu ITI.
Ryba jako symbol religijny jest jednak znacznie starsza niż chrześcijaństwo - występuje w wielu kulturach: Sumeru, Egiptu, Indii i Grecji.
Znak ten oznacza również astrologiczną erę ryb, która dobiegła końca a następna po niej jest era wodnika.
1 5 1