Zad 1. Rozwiąż równiania, korzystając ze wzorów na miejsca zerowe funkcji kwadratowej:

a. 3(x²+ 2x + 5 ) = x(25 - 3x)
b. 11 - 14x = ( 2x + 1 )²
c. 17 - 5x = 6x² + ( x - 3)²
d.8x( 7 - 3x) + 1 = 4 (2 - x)( 2 + x)
e. x² - (3x - 1)² = 56x - 43
f. 2x² + 11x + 21 = -(x - 5)(x+5)

Zad 2. Rozwiąż równania:

a.(2x - 3)(2x + 3) = (x + 5)² - 9
b. 2x(x - 3 ) - ( x + 1)(x + 2) = (2x - 3)²
c. ( 2x - 1)² - (4x + 1 ) (4x -1) = 4x(1-2x)
d. (2x+1)² - 9(x - 1 )² = 4 - x
e. (x - 1 )² + 2(x - 3)² = 18 - 10x
f. (2x + 5)² - (2x - 5 )² = 3x² + 41x - 4

Zad3. Rozwiaż równania :

a. 8x - 2x(3x - 1) = 2x² + 3
b. x² - 5x + 9 = 63 - (x-3)(x+3)
c. (x - 1)³ + 4x² + 5 = (x + 1)³
d. x( x+1 )² - (x+2)³ = -10x - 3x² - 8
e. (x² - 3x + 1)(x+2) = x³ - 2x - 1
f.(x-5)(x² + 5x + 25) = x(x² - 4x) - 124

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T18:04:23+01:00
Hejto jest dosc proste
1. 3(x²+ 2x + 5 ) = x(25 - 3x)
3x do kwadratu +6x + 15= 25x- 3x do kwadratu
3x do kwadratu +6x + 15 - 25x + 3xdo kwadratu= 0
6 x do kwadratu - 19x+ 15= 0
teraz delta 361-4*6*15=361-360=1
pierwiastek z delty to 1 liczysz x1, x2
wszystkie w ten sam sposób napisz mi które ci sprwią najwiecej trudnosci pozdr
3 1 3