1. a) Podaj odwrotność liczby trzy i dwie siódme
b)skróć ułamek trzydzieści osiemnastych i przedstaw go jako liczbę mieszaną
c)znajdź rozwinięcia dziesiętne liczb: jedna druga, jeden i trzy czwarte, minus jedna ósma, jedna trzecia
2. Zapisz podane liczby jako potęgi liczby 10.
a) 100
b)1000
c)1000000
d)jedna dziesiąta
e)jedna tysięczna
pilne. dzięki

3

Odpowiedzi

2009-09-03T21:49:04+02:00
1. a)
3 2/7= 23/7 odwrotność 7/23
b) 30/18= 5/3= 1 2/3

c)1/2=5/10= 0,5
1 3/4= 1 75/100= 1,75
-1/8= -125/1000= -0,125
1/3= 0,(3)

2.
a)100= 10²
b) 1000= 10*10*10=10³
c) 1000000= 10*10*10*10*10*10= 10⁶
d) 0,1=10⁻¹
e) 0,001=10⁻³
2009-09-03T21:49:38+02:00
1a)3 2/7=23/7
odwrotność=7/23
b)30/18=5/3=1 2/3
c)1/2=0,5
1 3/4=1,75
-1/8=-0,125
1/3=0,(3)

10²
10³
10 do 6
10⁻²
10⁻⁴
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-03T21:53:53+02:00
1
a) 7/23
b)30/18=5/3=1i2/3
c)1/2=0,5
1i3/4=1,75
-1/8=-0,125
1/3=0,(3)

2
a)10²
b)10³
c)10⁶
d)10⁻¹
e)10⁻³