Odpowiedzi

2009-12-09T01:12:19+01:00
Oazy powstają w miejscach gdzie występują wody artezyjskie lub subartezyjskie. Wody artezyjskie to rodzaj wód podziemnych, które są zdolne do samoczynnego wypływu na powierzchnię. Wody subartezyjskie, po wywierceniu otworu podnoszą swój poziom, ale nie wypływają na powierzchnię. Prawdopodobnie pobieranie wody z takich źródeł, nie jest więc ani drogie, ani pracochłonne, ponieważ woda wypływa z nich sama (lub prawie wypływa, w przypadku wód subartezyjskich), czego nie można powiedzieć o zwykłych studniach, gdzie wodę trzeba pompować.