Odpowiedzi

2009-09-04T11:46:22+02:00
Ek= mv²/2

v=x' - pierwsza pochodna po x
x=[A sin(2π/T*t)]'

v= A cos(2π/T*t)*2π/T

Ek= m [A cos(2π/T*t)*2π/T)]² / 2

Ek= m A²cos²(2π/T*t)*π²/T²