Odpowiedzi

2009-12-08T20:25:45+01:00
ŚW MAREK URODZIŁ SIĘ W JEROZOLIMIE,W ŻYDOWSKIEJ RODZINIE,W KTÓREJ MÓWIŁO SIĘ PO GRECKU,JEGO RODZICE POCHODZILI Z CYPRU.ON SAM NIE BYŁ APOSTOŁEM ,ALE W MŁODYM WIEKU POZNAŁ JEZUSA.SWĄ EWANGELIĘ STWORZYŁ W RZYMIE ok.70ROKU NAPISAŁ JĄ PO GRECKU.MAREK JEST SYMBOLIZOWANY PRZEZ LWA.

ŚW MATEUSZ ZANIM ZOSTAŁ APOSTOŁEM,BYŁ CELNIKIEM POBORCĄ PODATKÓW W KAFARNAUM.JEZUS WEZWAŁ GO DO PÓJŚCIA ZA SOBĄ.SWOJĄ EWANGELIĘ SKIEROWAŁ DO ŻYDÓW NAPISAŁ JĄ W JĘZYKU HEBRAJSKIM ok.80 ROKU CZĘSTO CYTOWAŁ FRAGMENTY STAREGO TESTAMENTU.MATEUSZ PRZEDSTAWIONY JEST JAKO CZŁOWIEK ,PONIEWAŻ ROZPOCZYNA EWANGELIĘ OD PRZEDSTAWIENIA LUDZKIEGO RODOWODU JEZUSA.

ŚW ŁUKASZ BYŁ UCZNIEM ŚW PAWŁA BYŁ Z ZAWODU LEKARZEM NAPISAŁ EWANGELIĘ ok80 roku PODKREŚLAŁ ŁAGODNOŚĆ BOGA I JEGO DOBROĆ WOBEC LUDZI.SYMBOLIZUJE GO WÓŁ

ŚW JAN WIELE UWAGI POŚWIĘCAŁ BOSKOŚCI JEZUSA SWĄ EWANGELIĘ NAPISAŁ W EFEZIE ok.100 roku JANA SYMBOLIZUJE ORZEŁ GDYŻ JAN WZBIJA SIĘ PONAD EWANGELISTÓW W KONTEMPLOWANIU BOSKOŚCI JEZUSA.
14 3 14