Odpowiedzi

2009-12-08T18:17:26+01:00
V = 14 cm * 14 cm * 6 cm = 1176 cm^3= 0,001176 m^3
d = 700 kg/m^3
h = 5 m
g = 9,81 m/s^2 = w przybliżeniu10 m/s^2
W = ?

W = F * h
F = m* g (cięzar belki)
m obl z wzoru na gęstość : d = m/V to m= d* V
F = d* V * g ; wstawiam do wzoru na pracę
W = d * V * g * h

W= [ kg/m^3 * m^3 * m/s^2 * m ] (m^3 się skrócą)
W = [ kg * m/s^2 * m] = [N * m] = [J]
W = podstaw liczby
3 2 3