Naładowana kula o masie 3,0×10⁻⁴ kg wisi na sznurku. Do kuli przyłożona jest siła elektryczna, skierowana poziomo, taka, że w stanie równowagi sznurek tworzy z pionek kąt 37°. Znaleźć (a) wartość tej siły i (b) naprężenie sznurka.

1

Odpowiedzi

2009-09-03T22:48:36+02:00