Odpowiedzi

2009-09-04T01:57:05+02:00
H1=1,2m
h2=0,9m
t=0,01s
g=10m/s^2 przyśp ziemskie
a=?

obliczam prędkość v1 piłki tuż przed zetknięciem z podłogą
ze wzorów z ruchu jednost. przyśp
v=gt oraz h=gt²/2 wyprowadzam : v=√(2gh)
v₁=√(2gh₁)=√(2*10*1,2)=√24=4,9m/s

obliczam podobnie prędkość v₂ piłki tuż po odbiciu:
v₂=√(2gh₂)=√(2*10*0,9)=√18≠4,2 należy tu uwzględnić, że zwroty tych prędkości są przeciwne, więc zmiana prędkości
v2-v1=4,9-(-4,2)=9,1

obliczam średnie przyśpieszenie:
a=(v₂-v₁)/t
a=9,1/0,01
a=910 m/s²
20 1 20