A)Głównym czynnikiem, który ukształtował rzeźbę Pojezierzy, był lądolód ze zlodowacenia......................

b)Głównym czynnikiem, który ukształtował rzeźbę Nizin Środkowopolskich, był...........................................

c)elementami rzeźby polodowcowej są, m.in:
-.....................................
-.....................................
-..................................

3

Odpowiedzi

2009-12-08T18:10:07+01:00
A) południowopolskiego
b)zlodowacenie środkowopolskie
c)Jeziora cyrkowe
Morena czołowa
Dolina U-kształtna
2009-12-08T18:18:32+01:00
C)
- cyrk polodowcowy
- dolina U-ksztaltna
- moreny
b) zlodowacenie środkowopolskie
a) południowopolskiego
2009-12-08T23:13:17+01:00
A)Głównym czynnikiem, który ukształtował rzeźbę Pojezierzy, był lądolód ze zlodowacenia PÓŁNOCNOPOLSKIEGO
b)Głównym czynnikiem, który ukształtował rzeźbę Nizin Środkowopolskich, było zlodowacenie środkowopolskie
c)elementami rzeźby polodowcowej są, m.in:
ozy
drumliny mady
kemy
pradoliny
sandry
oczka