Odpowiedzi

2009-12-08T18:06:39+01:00
Fragment ?Dziejów? dotyczący władzy królewskiej w Sparcie jest źródłem pisanym, opisowym i pośrednim. Autorem jest Herodot żyjący ok. 485- ok. 425 p.n.e. znany historiograf grecki z Halikarnasu. Fragment ten przedstawia w sposób jasny system władzy królewskiej. Wszyscy obywatele tworzyli w Sparcie zgromadzenie, które zbierało się od czasu do czasu i decydowało o sprawach ważnych dla państwa. Dzisiaj może nas to dziwić, ale Spartanie, wychowani w posłuszeństwie wobec zwierzchników, bez dyskusji zatwierdzali wnioski przestawiane przez radę starszych (geruzję). Zasiadali w niej obywatele, którzy ukończyli 60 lat. Ogromna władza spoczywała w rękach pięciu eforów, urzędników wybieranych na roczna kadencję. Sparta miała też królów, i to aż dwóch jednocześnie, ale w niczym nie przypominali oni innych władców znanych z kart historii. Władza królewska została zredukowana do funkcji religijno-kapłańskich. Ich najważniejszym zadaniem było dowodzenie armią. Miał on prawo wypowiedzieć wojnę wybranemu przez siebie krajowi. Pierwszy wyruszał na wojnę i ostatni wracał. To były ich prawa na wojnie. W czasie pokoju królowie sprawowali władzę w bardzo ograniczonym zakresie. Innymi organami była także Apolla, czyli organ doradczy. Organ ten był pierwotnie dość liczny, gdyż obejmował wszystkich Spartiatów, którzy ukończyli 20 lat. Z czasem liczba Spartiatów uprawnionych do zasiadania w Apelli zredukowała się do kilkudziesięciu osób. Znaczenie Apelii polegało na tym, że do niej należał wybór najważniejszych organów, członków Geruzji i eforów. W ten, więc sposób Sparta stworzyła specyficzną formę państwa arystokratycznego o cechach wybitnie militarnych. Nie bez słuszności porównywano Spartę do obozu wojskowego, a warstwę rządzącą Spartiatów do armii zawodowej, rządzącej przez wiele wieków krajem podbitym. Dlatego też w nauce odmawiano czasem Sparcie znamion regularnie zorganizowanego państwa.
5 1 5
2009-12-08T18:07:52+01:00
Wady ustroju politycznego Spartan ;
* surowe warunki wychowaywania chłopców
*zabijanie niepełnosprawnych dzieci
* niewielki rozwój kultury/sztuki
Zalety ;
* możliwośc dziedziczenia i zarządzania majątkiem, również przez kobiety
* świetnie zorganizowana i wyszkolona armia

Wady ustroju Aten;
* kobiety mogły zajmowac się jedynie domem
Zalety ;
*ustrój demokratyczny - rządy ludu
10 4 10
2009-12-08T18:18:57+01:00
Zalety ustroju w Atenach to:
Najważniejszy to oczywiście demokracja. W Atenach każdy był równy. Nie było podziału na klasy. Decyzje podejmowała ludność. wady demokracji ateńskiej to np. podział rządów na arystokrację a wiadomo z naszej historii polski jak to się kończy.


Zaletą i wadą polityczną Sparty było to że do służby wojskowej brano siedmiolatków którzy uczyli się rzemiosła wojny do 30 roku życia. Wada tej reguły polegała na tym, że dzieci które były słabe zabijano. W Sparcie było dwóch króli gdy była wojna jeden król walczył a drugi zostawał w mieście. Korzyścią takiej sytuacji jest to że jeżeli gówno dowodzący armią będzie walczył a miasto zostanie zaatakowane to i tak nie zostanie bez opieki dowódcy.
W Sparcie król miał ostateczne zdanie, doradzali mu eforowie (5 osób), niżej Geruzja(28 osb.), niżej zgromadzenie ludowe spartiatów, niżej periojkowie i na końcu heloci bez praw.
W Sparcie był podział klasowy co mogło prowadzić do buntu helotów dlatego też w sparcie tworzono silną i świetnie wyszkoloną armię.

Mam nadzieję, że pomogłem choć trochę.
5 3 5