Ładunek elektryczny na każdej z dwóch metalowych małych kulek zmniejszono dwukrotnie.ile razy należny zmniejszyć odległość miedzy tymi kulkami aby siła oddziaływania kulek na siebie nie uległa zmianie? Jak praktycznie można zmniejszyć ładunek kulki o polowe?

2

Odpowiedzi

2009-12-08T18:25:19+01:00
F=k*Q1*Q2/r²
q1=Q1/2
q2=Q2/2

F=k*q1*q2/r₂² podstawiamy
F=k*Q1*Q2/(2*2*r₂²)
czyli 4*r²₂=r²
r₂²=r²/4
r²=r/2

b)
do naładowanej kulki dotknąć identyczną ale neutralną( nienaładowaną) kulkę
część ładunku (dokładnie połowa) spłynie na tą drugą aby wyrównać potencjał
2009-12-08T18:42:51+01:00
Prawo Coulomba;

F=k* q₁*q₂/r²

ładunki q₁ i q₂ zamieńmy na jedno q²

k-możemy pominąć

F/2=q²/2/r²

przykład:
F=100[N]
q²=900
r²=9

F=q²/r²
100[N]=900/9
ale ładunek zmniejsza się dwa razy
900/2=450
podstawiamy do wzoru;
100[N]=450/ r² -bo chcemy aby siła została taka sam czyli:
100[N]=450/4,5
4,5-to odległoś ładunków

siła F jest zmniejszona 2 razy bo ładunek zmalał też 2 razy . Żeby siła była taka jak przed zmniejszeniem ładunków trzeba: zmniejszyć odległość miedzy ładunkami 2 razy.

Odp na drugie pytanie nie znam