Proszę serdecznie osoby które się znają o przetłumaczenie na angielski w odpowiednim czasie:

1. Wczoraj poszliśmy do kina.
2. On często przychodzi późno.
3. Czy Robert pochodzi z Kambodża?
4. Czy żaby latają?
5. Czy Jery uczy się teraz?
6. Kto kroi chleb?
7. On nie zna tego miasta.
8. Spójrz twoja siostra stoi na przystanku.
9. Jego pociąg przyjechał późno wczoraj.
10. Gdzie oni mieszkali dla lata temu?
11. Czy wczoraj padał ulewny deszcz?
12. Gdzie oni byli w ubiegłym roku?
13. Kiedy ty zadzwoniłeś on pisał sprawozdanie.
14. Nie używałem komputera pomiędzy 2 a 3.
15. Zobaczyłem ją w parku po lekcjach, siedziała na ławce, czytała książkę i paliła skręty.
16. My nie podziękowaliśmy naszym gościom za podarunki jeszcze.
17. Czy ten pies kiedykolwiek kogoś ugryzł?

18. Mike i Ben nie rozmawiają ze sobą od kiedy się pokłócili.
19. Nie skończyliśmy jeszcze pisać egzaminu.
20. Czy ona kiedykolwiek pracowała zagranicą?
21. Mój pies zazwyczaj nie goni twoich kotów.

Wiem, ze to nie odpowiednie miejsce ale to moja jedyna nadzieja.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-08T18:08:50+01:00
1. Yesterday we have gone for cinema .
2. He comes often late.
3. Do Cambodia date with Robert?
4. Do they fly ?
5. It learns now Jery?
6. Cuts who?
7. It does not know he this city.
8. It stands on stay your sister Look.
9. Yesterday it has arrived train late.
10. Where lived they for year ago?
11. Did it fall yesterday rain ?
12. Where were they in last year?
13. When you dial up write report.
14. Among 2 unused computer but 3.
15. I have seen her in park after lessons, it sat on the desk, it read book and it smoked kinks.
16. We have not thanked our visitors for present else.
17. Did this dog has bite somebody ever?
18. Mike And they do not talk from Ben when they have been set at variance .
19. Not complete else write examination.
20. Did she work ever foreign countries ?
21. Usually it does not pursue my dog your cats.
1 5 1