1,jakie znasz utwory muzyczne nawiązujące do mitologii ? zapisz tytuły i nazwiska kompozytorów

2, ludzi epoki renesansu zwano : .........
3,pierwszym największym ośrodkiem rozwoju europejskiej muzyki renesansowej były: ...........
4.za najwybitniejszego wirtuoza lutni w XVI wieku uznano .....
5.typowa forma muzyki renesansowej to : .........
6. na pierwszego kompozytora polskiego uznano : ................
7.złoty wiek w kulturze polskiej to wiek : ...........
8.renesans rozwijał się : ..................
9,twurca którego nazwiska nie znamy (podpowiem na 6 liter )
10,wszechstronnie uzdolniony największy geniusz doby renesansu
11, akord złożony z 3 dźwięków
12, która z epok renesans czy barok jest ci bliższa ? uzasadnij swój wybór
13. w XVII król polski i Francji wybudowali pałace gdzie znajdują się te pałace ?
we Francji ............pałac króla ...................
w Polsce .................... pałac króla ..................
14,jakie znasz utwory (instrumentalne lub pieśni ) które są polonezami ?
15,co to jest ?
zimny jak lód twardy jak stal a serce mu bije wal wal ? odp . .............
w lesie było , liście mało przyszło do wsi za buczało ? odp ..................

1

Odpowiedzi

2009-12-10T19:51:05+01:00
1.
,,Adromacho, myślałem o Tobie" Samuel Barbera
,,Eros i Psyche" Ludomira Różyckiego
,,Salome" i ,,Elektra" R. Sraussa
,Popołudnie fauna" C. Dubussy'ego
,,Smierć Sokratesa" Erika Satiego
,,Ifigenia w Taurydzie" Christopha Willibalda Glucka
,,Orfeusz" Claudia Monteverdiego
Kilka pieśni Szuberta np. ,,Pieśń żeglarza do Dioskurów" i ,,Gromada z Tartaru"
2.
ludzi epoki renesansu zwano: HUMANISTAMI
3.
pierwszym największym ośrodkiem rozwoju europejskiej muzyki renesansowej były: WENECJA
4.
za najwybitniejszego wirtuoza lutni w XVI wieku uznano: JAKUB POLAK
5.
typowa forma muzyki renesansowej to: MOTET
6.
na pierwszego kompozytora polskiego uznano : WACŁAWA Z SZAMOTUŁ
7.
złoty wiek w kulturze polskiej to wiek : XVI
8.
renesans rozwijał się: NURT KRYTYCZNY
9.
-----
10.
wszechstronnie uzdolniony największy geniusz doby renesansu: LEONARDO DA VINCI
11.
akord złożony z 3 dźwięków: TRÓJDŹWIĘK (1 + 3 + 5-ty dźwięk gamy)
12.
która z epok renesans czy barok jest ci bliższa ? uzasadnij swój wybór : RENESANS ponieważ w tym czasie rozwinęła się sztuka czyli malarstwo, rzeźbiarstwo itd
13.
w XVII król polski i Francji wybudowali pałace gdzie znajdują się te pałace ?
we Francji: WERSAL pałac króla LUDWIKA XVI
w Polsce: NIEBORÓW pałac króla STANISŁAWA PONIATOWSKIGO
14.
jakie znasz utwory (instrumentalne lub pieśni ) które są polonezami :
-Polonez As-dur op.53
-Polonez A-dur op. 40 nr 1
-Polonezy w "Halce", "Strasznym Dworze", "Hrabinie" i innych operach.
-Polonez D-dur op. 4
-Polonez warszawski
-polonez z filmu Pan Tadeusz
-Polonez elegijny
-Polonez z tańców polskich
15.
-----
-----
35 4 35