Mój pokój
Nie mam włanego pokoju, dziele pokoj z młodszą siotrą Izabellą, ale pokój jest na tyle duży że mamy własne strony.
Moja strona pokoju jest koloru pomarańczowego. Mam dwie duze półki przywieszone do ściany, na których trzymam moje figurki, misie i ulubione ksiązki. Tuż pod półkami znajduje się biurko na którym odrabiam lekcje i czytam gazetki. Na ścianie mojej połowy pokoju zawieszone są obrazy kwiatów i plakaty gwiazd. Moje łużko jest przy rogu ściany, a na przeciwko jest komoda na której jest klatka z naszym chomiczkiem. Mója strona pokoju bardzo mi się podoba!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T18:12:42+01:00
Mein Friede
ich Nicht hat w³anego des Friedens, Angelegenheit pokoj mit jüngerer siotr¹ Izabell¹, aber Friede ist dermaßen groß daß wir haben eigene Seiten.
Meine Seite des Zimmers ist pomarañczowego Farbe. Ich hat zwei duze pó³ki przywieszone zu Wand, an das ich hält mein figurki, Meister Petz und lieber ksi¹zki. Hier aber unter pó³kami ist Büro an das ich abarbeitet lekcje und hinwegliest Blätter. An Wand meines Halb des Friedens ist provisorisch beseitigt Bilder kwiatów und plakaty der Stars. Mein ³u¿ko ist bei Gehörn der Wand, und an wider ist Komode an ...
2009-12-08T19:19:59+01:00
Meinen Frieden gebe ich nicht über ein eigenes Zimmer, Arbeitszimmer mit einer jüngeren Schwester Isabella, aber der Raum ist groß genug, dass wir unsere eigenen Partei haben. My Hauptraum ist orange. Ich habe zwei große Regale przywieszone an der Wand, wo ich meine Figuren, Teddybären und Lieblingsbuch. Direkt unter den Regalen ist ein Schreibtisch, an dem das Verfassen von Unterricht und Zeitungen lesen. An der Wand meines Zimmers ausgesetzt sind Mitte der Bilder von Blumen und Plakate von den Sternen. Mein Bett ist an der Ecke von der Wand, und gegen die Brust, auf dem ist der Rahmen unserer chomiczkiem. Ihr Hauptraum ist sehr wie ich !!!!!!
1 5 1