Odpowiedzi

2009-12-08T18:23:08+01:00
Topnienie-to proces przejścia ciała stałego w ciecz. np. lód zmienia się w wodę.
podczas ogrzewania ciała stałego o temp. niższej niż temp. topnienia rośnie jego temp.,czyli rośnie jego energia wewnętrzna.
w ciaąłch krystalicznych energia wewnętrzna składa się z energi kinetycznej drgań cieplnych cząsteczek znajdujących się w węzłach sieci krystalicznej oraz energi potencjalnej oddziaływania tych cząsteczek.
załóżmy że kryształ osiąga temp. topnienia. prowadzi to do zniszczenia jego sieci krystaicznej i przejścia z fazy stałej do ciekłej.