Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-08T20:16:50+01:00
Cnoty kardynalskie oznaczające cnoty ludzkie które odgrywają w życiu człowieka kluczową rolę . Wyróżnia się cztery cnoty kardynalne: roztropność,sprawiedliwość,umiarkowanie i męstwo.
W życiu warto urzeczywistniać cnoty kardynalne.Aby chrześcijanin nie zbłądził z drogi, otrzymał na chrzcie cnotę roztropności, której zadaniem jest pomagać mu „rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe” .
Człowiek roztropny korzysta z rozumu, potrafi też zasięgnąć rady u innych. Człowieka roztropnego (mądrego) charakteryzuje przenikliwość i przewidywanie. Nie ocenia z pozorów, powierzchownie i pochopnie, ale gruntownie i rozważnie, umiejętnie korzystając z życiowych doświadczeń. Konieczne jest także przewidywanie, czyli uprzedzanie myślą przyszłych wydarzeń, zwłaszcza niepożądanych i nie zamierzonych skutków własnej decyzji. Przewidując niepomyślne konsekwencje człowiek roztropny umie się przed nimi zabezpieczyć i uchronić.
Człowiek roztropny wykonuje swą pracę troskliwie, uważa na wszystkie okoliczności działania, nigdy nie psuje tego, co zdziałał.
Szlachetnie przykłada się do pracy, dba o ducha wewnętrznego, o czystość pobudek i o pamięć na obecność Boga.
Warto w życiu urzeczywistnić cechę kardynalską jaką jest sprawiedliwość. Postępujemy wtedy zawsze zgodnie, niezależnie od sytuacji z prawami bożymi .
Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest cnotą religijności. W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego.
Umiarkowanie pomaga nam panować nad własnymi instynktami i potrzebami. Oznacza umiejętność korzystania z dóbr materialnych zgodnie z ich celem.Człowiek umiarkowany pożąda rzeczy, których powinien pożądać, ale w odpowiedni sposób, w odpowiednim miejscu i czasie.Dla chrześcijanina umiarkowanie jest owocem nie tylko własnej pracy nad sobą. Jest to również sposób życia w Chrystusie.
Męstwo natomiast jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra.
Pan Bóg dał każdemu człowiekowi różne dary, talenty cnoty. Są one nie tylko dla tej osoby ale by służyć innym.
2 5 2