PRZETŁUMACZ.
1. Mojego brata zabrano wczoraj do szpitala.
2. Kupiono ten samochód tydzień temu.
3. Napisano ten list na maszynie godzinę temu.
4. Tę paczkę wysłano do Nowego Yorku trzy godziny temu.
5. Zreperowano to radio rok temu.
6. Ten sklep został otwarty w zeszłym tygodniu.
7. Ta piękna sukienka była kupiona w ubiegłym miesiącu.
8. Nowa restauracja została otwarta wczoraj.
9. Jego samochód został zniszczony w tym wypadku samochodowym.
10. Oni zostali bardzo poważnie zranieni w tym wypadku samochodowym.

3

Odpowiedzi

2009-12-08T18:29:57+01:00
1. my brother was taken to hospital yesterday.
2. this car was bought the week ago.
3. this letter was typed on a typewriter an hour ago. 4. this packet was sent to New York three hours ago. 5. this radio was repaired a year ago.
6. this shop was opened last week.
7. this beautiful dress was bought last month.
8. the new restaurant was opened yesterday.
9. his car was destroyed in this car accident.
10. they very much seriously were hurt in this car accident.
1 5 1
2009-12-08T18:30:06+01:00
1. My brother was taken to hospital yesterday.
2. Bought this car a week ago.
3. This letter is written on the machine an hour ago.
4. This package was sent to New York three hours ago.
5. Repaired this radio a year ago.
6. This store was opened last week.
7. This beautiful dress was bought last month.
8. The new restaurant was opened yesterday.
9. His car was destroyed in the car accident.
10. They were very seriously injured in this car accident.
2009-12-08T18:41:27+01:00
1. My brother was taken to hospital yesterday.
2. Bought this car a week ago.
3. This letter is written on the machine an hour ago.
4. This package was sent to New York three hours ago.
5. Repaired this radio a year ago.
6. This store was opened last week.
7. This beautiful dress was bought last month.
8. The new restaurant was opened yesterday.
9. His car was destroyed in the car accident.
10. They were very seriously injured in this car accident.