Nominalny czas pracy w zakładzie wynosi 42h/tyg. Przeciętny stan pełnozatrudnionych w zakładzie wynosił w ubiegłym miesiącu 583 pracowników. Liczba pracowników zatrudnionych w wymiarze 14h/tyg wynosiła 30 pracowników,a 72 osoby pracowały 21h/tyg. Obliczyć przeciętny stan zatrudnienia w ubiegłym miesiącu.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-10T11:25:04+01:00
30 pracowników po 14 godzin = 420 h podzielone przez 42 h ( pełny wymiar czasu pracy ) daje 10 pracowników

72 pracowników po 21 godzin = 1512 h podzielone przez 42h (j.w )
daje 36 pracowników

razem 583+10+36=629 pracowników to przeciętny stan zatrudnienia
3 5 3